Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 31.03.2011 р. № 229/6

зі змінами
рішення Аудиторської палати України
від 29.05.2014 р. № 294/7,

у редакції рішення Аудиторської палати України
від 29.01.2015 № 307/7

   

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ»

№ з/п

Назва та зміст теми

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Нова редакція Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2013 року

2

2

 

1.1

Огляд загальних змін та новацій у редакції Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання  2013 року

0,5

0,5

 

1.2

Особливості  застосування та основних змін МСА 315 (переглянутого) «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» та МСА 610 (переглянутого у 2013р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів»; МСЗО 2410 (переглянутого) «Завдання з огляду історичних фінансових звітів», МСПП 4410 (переглянутого) «Завдання з підготовки інформації»

1,5

1,5

 

2

Загальні принципи щодо проведення аудиту та відповідальність аудитора

8

6

2

2.1

Загальні цілі аудиту фінансової звітності відповідно до МСА (МСА 200). Загальні вимоги до незалежного аудитора. Поняття «Застосовна концептуальна основа фінансової звітності» та інші нові положення МСА 200

1

1

 

2.2

Узгодження умов завдань з аудиту (МСА 210). Передумови для проведення аудиту. Згода на умови завдання з аудиту. Додаткові міркування під час прийняття завдання. Приклад листа-зобов’язання з аудиту

1

1

 

2.3

Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Формування остаточного аудиторського файлу

1

1

 

2.4

Відповідальність аудитора згідно з МСА 240 та 250

2

1

1

2.4.1

Характеристики шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Письмові запевнення та вимоги щодо повідомлення інформації

1

0,5

0,5

2.4.2

Відповідальність за дотримання вимог законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором дотримання вимог. Звітність про недотримання вимог

1

0,5

0,5

2.5

Повідомлення інформації найвищим уповноваженим особам згідно з МСА 260 та 265. Питання, про які слід повідомляти інформацію. Процес повідомлення інформації

1

1

 

3

Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

8

4

4

3.1

Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Діяльність, що передує завданню. Розробка загальної стратегії аудиту. Розробка плану аудиту

2

1

1

3.2

Ідентифікація та оцінка ризиків (МСА 315). Необхідність розуміння суб’єкта господарювання та його середовища. Внутрішній контроль. Оцінка ризиків на рівні тверджень

2

1

1

3.3

Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту (МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості виконання при плануванні аудиту

1

0,5

0,5

3.4

Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МС 330). Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики. Аудиторські докази (МСА 500). Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів

2

1

1

3.5

Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту (МСА 450). Розгляд, оцінка впливу та інформування про невиправлені викривлення

1

0,5

0,5

4

Аудиторські докази

9

7

2

4.1

Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих статей. Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду (МСА 510)

1

1

 

4.2

Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури зовнішнього підтвердження. Результати процедур зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів

1

1

 

4.3

Аналітичні процедури (МСА 520). Аудиторські процедури по суті. Аналітичні процедури при формуванні аудиторського висновку. Розгляд результатів аналітичних процедур

1

0,5

0,5

4.4

Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки. Прогнозна оцінка викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки

1

0,5

0,5

4.5

Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю (МСА 540). Характер облікових оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості облікових оцінок

2

1

1

4.6

Пов’язані сторони (МСА 550). Подальші події (МСА 560). Безперервність діяльності суб’єкта господарювання (МСА 570). Письмові пояснення управлінського персоналу (МСА 580)

2

2

 

4.7

Використання роботи внутрішніх аудиторів для цілей аудиту (МСА 610)

1

1

 

5

Аудиторські висновки та звітність

6

3

3

5.1

Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700). Форма висловлення думки. Аудиторський звіт

2

1

1

5.2

Модифікація думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Форми та зміст аудиторського звіту. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора (МСА 706)

3

2

1

5.3

Порівнювальна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність (МСА 710). Відповідальність аудитора щодо іншої інформації (МСА 720)

1

 

1

6

Завдання з огляду фінансової звітності та проміжної фінансової інформації

3

2

1

6.1

Мета та загальні принципи завдання з огляду. Обсяг огляду та умови завдання. Планування. Документація. Процедури та докази. Складання та подання звітів (МСЗО 2400 (переглянутий))

1

0,5

0,5

6.2

Мета та загальні принципи огляду проміжної фінансової інформації. Узгодження умов завдання та процедури огляду проміжної фінансової інформації. Оцінка викривлень. Запевнення управлінського персоналу. Відповідальність аудитора. Повідомлення інформації. Звіти щодо характеру, обсягу та результатів огляду проміжної фінансової інформації (МСЗО 2410)

2

1,5

0,5

7

Супутні послуги

2

2

 

7.1

Мета та загальні принципи виконання узгоджених процедур. Визначення умов завдання, планування та документування здійснених процедур та отриманих доказів (МСПП 4400).

1

1

 

7.2

Особливості виконання завдань з підготовки інформації (МСПП 4410 «Завдання з підготовки фінансової інформації» з урахуванням змін  МСПП 4410 (переглянутого) «Завдання з підготовки інформації»)

1

1

 

8

Контроль якості згідно МСКЯ 1

2

1

1

8.1

Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги

2

1

1

9

Тестування (40 закритих тестів)

 

2

 

2

10

Разом

40

25

15