Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 25.09.2014 р. № 300/7

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«АУДИТ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ»

№ з/п

Назва та зміст теми

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Мета, предмет та критерії завдання з аудиту фінансових інструментів

2

2

 

1.1

Тип завдання з аудиту фінансових інструментів, його предмет і застосовувані критерії. Оцінка належності критеріїв

1

1

 

1.2

Тристоронні відносини у завданні з аудиту фінансових інструментів

1

1

 

2

Етичні вимоги при виконанні завдання з аудиту фінансових інструментів

2

2

 

2.1

Фундаментальні етичні принципи Кодексу етики, застосовні в завданнях з аудиту фінансових інструментів

1

1

 

2.2

Вимоги незалежності під час виконання завдання з аудиту фінансових інструментів

1

1

 

3

Контроль якості при виконанні завдання з аудиту фінансових інструментів

2

1

1

3.1

Політики і процедури контролю якості, які є доречними для завдання з аудиту фінансових інструментів

1

0,5

0,5

3.2

Моніторинг та перегляд політик і процедур контролю якості. Розгляд скарг і звинувачень на аудиторські фірми з боку відповідних регуляторних органів

1

0,5

0,5

4

Прийняття першого завдання з аудиту фінансових інструментів та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з аудиту фінансових інструментів

2

2

 

4.1

Політика та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань з аудиту фінансових інструментів

1

1

 

4.2

Узгодження умов завдання з аудиту фінансових інструментів

1

1

 

5

Планування завдання з аудиту фінансових інструментів

2

1

1

5.1

Розробка загальної стратегії та оцінка ризиків суттєвих викривлень елементів фінансової звітності щодо фінансових інструментів. Складання докладного плану завдання

 

1

0,5

0,5

5.2

Оцінка аудиторського ризику при виконанні завдання з аудиту фінансових інструментів. Плановий рівень суттєвості. Призначення групи із завдання. Взаємодія з третіми сторонами. Документація з планування

1

0,5

0,5

6

Виконання завдання з аудиту фінансових інструментів

21

12

9

6.1

Процедури отримання доказів щодо:

- класифікації фінансових інструментів;

- оцінки фінансових інструментів;

- визнання та припинення визнання;

- доходів та витрат по операціям з фінансовими інструментами;

- розкриття інформації в фінансовій звітності.

11

6

5

6.2

Відмінності обліку фінансових інструментів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

3

2

1

6.3

Розгляд ризиків шахрайства при аудиті фінансових інструментів

2

1

1

6.4

Консультування із складних та спірних питань. Оцінка викривлень, виявлених під час виконання завдання

2

1

1

6.5

Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу

3

2

1

7

Документування в завданні з аудиту фінансових інструментів

4

2

2

7.1

Мета документації із завдання. Формат, зміст і обсяг документації із завдання

2

1

1

7.2

Формування остаточного файлу та зберігання документації

2

1

1

8

Складання та надання звіту із завдання з аудиту фінансових інструментів

3

2

1

8.1

Формат та зміст звіту із завдання з аудиту фінансових інструментів. Інша інформація й пояснення у звіті

1

0,5

0,5

8.2

Підстава для модифікації думки аудитора. Підстава для відмови від виконання завдання

1

1

 

8.3

Процедура надання звіту замовнику. Інша відповідальність при наданні звітів та розгляд спірних питань. Подальша відповідальність аудиторів. Питання зовнішнього контролю якості

1

0,5

0,5

9

Тестування

2

 

2

 

Разом

40

24

16