Як стати аудитором

Професія аудитора – цікава і перспективна. Право на отримання сертифіката аудитора мають кандидати, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до Аудиторської палати такі документи:

  • Заяву за встановленою формою.
  • Копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  • Довідку органів внутрішніх справ про відсутність судимості.
  • Копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи.
  • Документ про плату за проведення сертифікації.
  • Копію першої сторінки паспорта.
  • Згоду на обробку персональних даних.

Розгляд поданих кандидатами документів для підтвердження освіти, досвіду практичної роботи, а також отримання дозволу на участь у кваліфікаційному іспиті здійснюється Комісією з сертифікації та освіти аудиторів АПУ.

У разі відсутності зауважень щодо поданих документів Комісія приймає рішення про надання дозволу кандидату на участь у кваліфікаційному іспиті. Секретаріат АПУ повідомляє  кандидата не пізніше ніж за 10 днів до початку іспиту про рішення Комісії, місце,  дату та час проведення  кваліфікаційного іспиту особисто або на адресу, зазначену кандидатом у заяві.

Секретаріат АПУ на підставі протокольного  рішення готує допуски, які засвідчують дозвіл на складання іспиту, та формує групи із кандидатів для складання кваліфікаційного іспиту.

В день проведення іспиту кандидат з'являється в Аудиторську палату України та отримує під розписку за пред'явленням паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, допуск до кваліфікаційного іспиту разом із Правилами поведінки кандидатів під час складання іспиту.

Кваліфікаційний іспит проводиться у два етапи:

перший – письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ;

другий – письмове розв’язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менше 70 балів за правильні відповіді за результатами тестування.

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ може ухвалити рішення про використання під час кваліфікаційного іспиту допоміжних матеріалів і засобів. У разі дозволу на використання калькуляторів, їх видають кандидатам безпосередньо на початку іспиту особи, що здійснюють організаційний нагляд за проведенням випробування.

Після надання відповідей кандидат здає роботу особі, що здійснює організаційний нагляд за проведенням іспиту. У разі відмови здати роботу на перевірку, претендент повинен написати заяву і пояснити причини такого вчинку.

Роботам кандидатів присвоюються кодові номери. При цьому особи, що здійснюють організаційний нагляд за проведенням іспиту, ведуть відомість, де реєструють прізвище, ім’я, по батькові та код кандидата.

Результати першого етапу кваліфікаційного іспиту, які затверджує Комісія з сертифікації та  освіти аудиторів АПУ, повідомляють упродовж двох тижнів. Одночасно особам, що успішно склали перший етап кваліфікаційного іспиту, повідомляють час і місце проведення другого етапу. Результати другого етапу кваліфікаційного іспиту повідомляють упродовж одного місяця.

Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені:

  • у 60 і більше балів – є такими, що склали кваліфікаційний іспит і здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ;
  • у 59 і менше балів – є такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

Претенденти, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його вдруге на загальних умовах. Результат успішно складеного першого етапу кваліфікаційного іспиту чинний протягом одного року.

Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії за результатами складання кваліфікаційного іспиту, Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.

Термін чинності сертифіката – п'ять років