Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 23.02.2017 р. № 339/7

 

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«Методика і організація надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність»

Перелік питань

Всього

Лекції

Практ.

1.

Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт перевірки

8

6

2

1.1

Визначення, види та особливості зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

 

1.2.

Нормативно-правові вимоги до зовнішньоекономічної діяльності. МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності».

3

2

1

1.3

Вимоги до складання фінансової звітності суб’єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність

3

2

1

2.

Оцінка аудитором ризиків зовнішньоекономічної діяльності

8

6

2

2.1.

Визначення ризиків діяльності в сфері  зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю суб’єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

3

2

1

2.2.

Оцінка ефективності внутрішнього аудита в системі забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів»).

3

2

1

2.3

Інструментарій взаємодії суб’єктів аудиторської діяльності і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

-

3.

Аудит фінансової звітності суб’єктів  зовнішньоекономічної діяльності

14

8

6

3.1.

Організація і методика  аудиту  фінансової звітності, що  представлена в іноземній валюті

5

3

2

3.2.

Організація і методика перевірки аудитором експортно – імпортних операцій, як складової фінансової звітності

5

3

2

3.3.

Особливості  аудиту фінансових інструментів та похідних фінансових інструментів, що пов’язані з зовнішньоекономічної діяльністю суб’єктів господарювання 

4

2

2

4.

Супутні послуги для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

8

5

3

4.1.

Застосування міжнародних стандартів  супутніх послуг при виконанні завдання з погоджених процедур та наданні консалтингових послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.

1

1

 

4.2.

Організаційні та методичні аспекти консалтингового супроводження суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

2

1

1

4.3.

Організаційне і методичне  забезпечення виконання  завдання з погоджених процедур для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо операцій з давальницькою сировиною, посередницьких операцій, податків і зборів, що сплачують суб’єкти ЗЕД

3

2

1

4.4.

Процес надання аудиторських послуг при залученні іноземних інвестицій  вітчизняними  суб’єктами  господарювання.

2

1

1

5.

Тестування (40 тестів)

2

 

2

 

Всього

40

25

15