Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 29.01.2015 р. № 307/7

у редакції рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

 

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АУДИТОРІВ

«ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРИ ВИКОНАННІ АУДИТОРАМИ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. Сутність та види аудиторських завдань, пов’язаних з питаннями оподаткування, методика їх проведення, проблеми та особливості надання таких послуг

8

4

4

1.1

Сфера застосування податкового законодавства в аудиті, типи завдань пов’язаних з оподаткуванням клієнтів. Етичні вимоги при виконанні завдань, пов’язаних з оподаткуванням клієнтів. Політика та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань.

2

1

1

1.2

Планування та документування завдань, пов’язаних з оподаткуванням клієнтів. Оцінка аудиторського ризику при виконанні завдання з податкового аудиту. Плановий рівень суттєвості. Процедури отримання аудиторських доказів.

2

1

1

1.3

Складання та надання звіту з завдань, пов’язаних з оподаткуванням клієнтів.

2

1

1

1.4

Форми консультування з питань оподаткування. Правові відносини аудитора та замовника щодо консультування з питань оподаткування.

2

1

1

2

Тема 2. Методика аудиту податку на додану вартість. Особливості та проблемні питання з нарахування та сплати податку на додану вартість.

6

4

2

2.1

Прийняття завдання з аудиту податку на додану вартість. Програма і процедури аудиторської перевірки податку на додану вартість. Оцінювання суттєвості та ризиків в аудиті ПДВ. Аудиторські докази. Спірні питання, що можуть виникати при аудиті ПДВ

1

 

1

2.2

Платники ПДВ. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника ПДВ. Електронне адміністрування ПДВ. Об’єкт та бази оподаткування ПДВ. Місце постачання товарів (послуг). Податкові зобов’язання. Дата виникнення

1

1

2

2.3

. Оподатковувані і не оподатковувані ПДВ операції. Операції, що не є об’єктом оподаткування та операції, що звільнені від оподаткування ПДВ. Особливості оподаткування ПДВ зовнішньоекономічної діяльності.

1

1

2

2.4

Податковий кредит. Порядок розподілу вхідного ПДВ при здійсненні оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

1

1

2

2.5

Податкова накладна, розрахунок коригування: особливості складання та реєстрації в ЄРПН. Особливості звітування з ПДВ та сплати податку. Бюджетне відшкодування ПДВ.

1

1

2

2.6

Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень ДФСУ.

1

 

1

3

Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств. Методика розрахунку та сплати податку на прибуток підприємств

4

2

2

3.1

Прийняття завдання з аудиту податку на прибуток. Програма і процедури аудиторської перевірки. Оцінювання суттєвості та ризиків в аудиті податку на прибуток підприємств. Аудиторські докази та особливості складання звіту за результатами аудиту. Спірні питання, що можуть виникати при аудиті податку на прибуток підприємств

0,5

 

0,5

3.2

Платники податку на прибуток. Особливості визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток. Податковий період: варіанти застосування платниками податку на прибуток підприємств. Терміни декларування та сплати податку на прибуток

1

0,5

1,5

3.3

Аналіз сутності та практики застосування податкових коригувань з податку на прибуток підприємств

1

0,5

1,5

3.4

Оподаткування операцій особливого виду. Оподаткування нерезидентів, що отримують доходи з джерелом походження на території України. Оподаткування дивідендів. Оподаткування страхових компаній.

1

0,5

1,5

3.5

Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень ДФСУ

0,5

 

0,5

4

Тема 4. Аудит податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску. Особливості нарахування та сплати податків та зборів з доходів фізичних осб

4

2

2

4.1

Прийняття завдання з аудиту податків (зборів) з доходів фізичних осіб. Програма і процедури аудиторської перевірки. Оцінювання суттєвості та аудиторського ризику. Аудиторські докази та особливості складання звіту за результатами аудиту. Спірні питання, що можуть виникати при аудиті податків (зборів) з доходів фізичних осіб

0,5

0,5

0,5

4.2

Основи трудового законодавства. Поняття про зарплату, які виплати входять в фонд оплати праці. Інші виплати, що здійснюються підприємством на користь фізосіб. Переваги і недоліки різних форм залучення робочої сили підприємствами

1

0,5

0,5

4.3

ПДФО. Платники ПДФО, об’єкт і база оподаткування. Види оподаткованих доходів фізичних осіб. Ставки ПДФО для різних видів доходів. Особливості оподаткування пасивних доходів фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців. Звітність з ПДФО: особливості заповнення, терміни подання. Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень ДФСУ

1

0,5

0,5

4.4

Військовий збір: платники збору, об’єкти і база нарахування, ставки, терміни сплати. Нюанси обкладання збором окремих видів виплат. Аналіз змін в законодавстві, терміни застосування збору

1

0,5

0,5

4.5

ЄСВ. Платники єдиного ЄСВ. Доходи, що є об’єктом оподаткування ЄСВ. Методика розрахунку ЄСВ, види виплат, які не включаються в базу для нарахування ЄСВ. Особливості сплати ЄСВ фізичними особами - підприємцями. Штрафні санкції за порушення законодавства з ЄСВ. Порядок і терміни звітування з ЄСВ. Порядок розрахунку та отримання допомог по соціальному страхуванню. Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень

0,5

   

5

Тема 5. Аудит суб’єктів спрощеної системи оподаткування. Особливості нарахування та сплати єдиного податку. Аналіз змін в законодавстві відносно спрощеної системи оподаткування

4

2

2

5.1

Прийняття завдання з аудиту єдиного податку. Програма і процедури аудиторської перевірки. Оцінювання суттєвості та аудиторського ризику. Аудиторські докази та особливості складання звіту за результатами аудиту. Спірні питання, що можуть виникати при аудиті єдиного податку

0,5

0,5

1

5.2

Порядок реєстрації платника єдиного податку. Групи платників єдиного податку і критерії перебування. Правила переходу з групи на групу. Хто не може бути суб’єктом спрощеної системи оподаткування: види діяльності і окремі операції.

0,5

0,5

1

5.3.

Ставки єдиного податку, механізм нарахування та сплати податку в залежності від групи, податкові періоди. Перелік податків та зборів, від яких звільняються суб’єкти спрощеної системи оподаткування

1

0,5

1,5

5.4

Склад доходів платників єдиного податку і їх визнання: для  фізичних і юридичних осіб

1

0,5

1,5

5.5

Особливості декларування єдиного податку та терміни сплати податку для різних груп суб’єктів спрощеної системи оподаткування. Особливості ведення обліку платниками єдиного податку різних груп

1

 

1

5.6

Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень ДФСУ щодо нарахування та сплати єдиного податку

1

 

1

6

Тема 6. Аудит інших податків і зборів. Особливості нарахування та сплати інших податків та зборів, передбачених податковим законодавством України, аналіз механізмів їх нарахування та сплати

4

2

2

6.1

Узагальнені підходи до аудиту інших податків та зборів: прийняття завдання, оцінювання суттєвості, визначення рівня аудиторського ризику, планування, методика перевірки, аудиторські докази, складання звіту за результатами аудиту

0,5

0,5

 

6.2

Податок на майно. Склад податку: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Транспортний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Плата за землю: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, податкові пільги, терміни сплати. Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень

1

 

1

6.3

Акцизний податок: платники акцизного податку; об’єкти оподаткування; перелік товарів, що є підакцизними. Ставки податку та особливості їх застосування. Коли акцизний податок не сплачується. Терміни сплати та звітування виробників та імпортерів підакцизних товарів. Роздрібний акциз: нюанси нарахування та сплати. Система електронного адміністрування реалізації пального: особливості застосування. Аналіз змін в законодавстві, актуальних консультацій та роз’яснень

0,5

0,5

 

6.4

Екологічний податок: платники податку, хто не є платниками, об’єкт та база оподаткування. Ставки податку в залежності від видів забруднення та особливості їх застосування. Порядок подання звітності та сплати податку

1,5

0,5

1

6.5

Інші податки та збори (збір за першу реєстрацію транспортного засобу, туристичний збір, збір за місця для паркування транспортного засобу, рентна плата, рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, плата за користування надрами, збір за спеціальне використання води: платники, об’єкт і база оподаткування, ставки, терміни сплати та звітування)

0,5

   

7

Тема 7. Податковий контроль: облік платників податків, особливості проведення податкових перевірок, відповідальність за порушення податкового законодавства, адміністрування податкового боргу

4

2

2

7.1

Облік платників податків: нюанси взяття на облік платника і внесення змін в облікові дані платника. Порядок складання і подання податкової декларації, обов’язкові реквізити, порядок коригування, особи, що несуть відповідальність за складання декларації. Порядок і умови повернення помилково або надлишково перерахованих сум податків. Застосування міжнародних договорів щодо запобігання подвійного оподаткування.

1

0,5

0,5

7.2

Порядок, види і особливості проведення податкових перевірок. Терміни проведення перевірок. Методики проведення податкових перевірок контролюючими органами. Оформлення результатів перевірок, порядок надання платнику акта / довідки про результати податкової перевірки. Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога. Порядок оскарження результатів податкових перевірок, судова практика.

0,5

0,5

 

7.3

Відповідальність платників за порушення податкового законодавства. Види податкової відповідальності і умови притягнення до податкової відповідальності. Термін позовної давності за податкові правопорушення. Застосування штрафних (фінансових санкцій), розміри штрафів. Пеня: порядок застосування, розміри. Приклади розрахунку суми штрафних санкцій і пені

1

0,5

0,5

7.4

Податковий борг та податкова застава. Порядок погашення податкового боргу.

1,5

0,5

1

8

Тема 8. Основи податкового планування і оптимізації податкового навантаження підприємства

4

2

2

8.1

Поняття податкового планування і його роль в стратегічній політиці підприємства. Податкове навантаження на підприємство: методики розрахунку, оцінювання його впливу на управлінські рішення та фінансові потоки підприємства.

0,5

0,5

 

8.2

Практика залучення аудиторів при розробці та підтриманні функціонування системи податкового планування на підприємстві. Організаційні підходи до формування системи податкового планування на підприємстві. Відповідальність управлінського персоналу та аудитора.

1,5

0,5

1

8.3

Аналіз типових порушень податкового законодавства та їх наслідків.

1,5

0,5

1

8.4

Судова практика по справах з порушення податкового законодавства.

0,5

0,5

 

9

Тестування

2

 

2

 

ВСЬОГО

40

20

20