Аудиторська палата України

Про АПУ

Аудиторська палата України є регулятором ринку аудиторських послуг. Функціонує як незалежний орган.

До складу Аудиторської палати входять делеговані професійною спільнотою аудитори та представники державних органів. Загальна кількість членів палати становить двадцять осіб.

Завдання Аудиторської палати України:

  • сертифікація осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
  • затвердження стандартів аудиту;
  • затвердження програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
  • ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
  • контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
  • здійснення заходів щодо забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організація контролю якості аудиторських послуг;
  • регулювання взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування стягнень до них;
  • здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

На виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого КМУ 14 листопада 2001 р., Аудиторська палата України з 2002 р. проводить щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і впроваджує в Україні міжнародний досвід у процесі сертифікації аудиторів.

  Кожного року Аудиторська палата отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, проводить їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.