Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

 

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«ПРИЙНЯТТЯ КЛІЄНТІВ З АУДИТУ ЧИ НОВИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ ТА УЗГОДЖЕННЯ УМОВ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1.

Тема 1. Прийняття нового завдання з аудиту від нового або існуючого клієнта

14

4,5

9,5

1.1.

Маркетинг аудиторських послуг. Маркетингова інформація та маркетингові дослідження на ринку аудиторських послуг. Маркетингові комунікації аудиторської фірми

1

0,5

0,5

1.2.

Оцінка наявності у аудиторської фірми достатньої компетентності, можливостей, часу та ресурсів для прийняття та виконання нового завдання з аудиту. Документування важливої інформації, розглянутих питань, висновків та підґрунтя для висновків

3

1

2

1.3.

Розгляд питання чесності клієнта з аудиту при прийнятті нового завдання. Джерела інформації щодо оцінки чесності клієнта з аудиту. Документування важливої інформації з питань чесності клієнта, консультацій, висновків та підґрунтя для висновків

3

1

2

1.4.

Політики та процедури аудиторської фірми щодо дотримання етичних вимог при прийнятті завдання з аудиту від нового клієнта. Ідентифікація та оцінка загроз недотримання етичних принципів та застосування застережних заходів для зменшення загроз до прийнятного низького рівня при професійному призначенні та наявності конфлікту інтересів. Інші практичні ситуації при прийнятті завдання з аудиту від нового клієнта, що приводять до виникнення загроз недотримання етичних принципів. Документування важливої інформації з питань дотримання етичних вимог при прийнятті завдання з аудиту, консультацій, висновків та підґрунтя для висновків

3

1

2

1.5.

Обґрунтування рішення щодо прийняття (чи не прийняття) завдання з аудиту від нового або існуючого клієнта. Аналіз факторів ризику прийняття помилкового рішення. Аналіз практичних ситуацій та розгляд кейсів у формі ділової гри

4

1

3

2.

Тема 2. Продовження співпраці з клієнтом. Відмови від завдання або відмови від завдання та розриву співпраці з клієнтом

2

1

1

2.1.

Розгляд важливих питань, що виникли під час виконання попереднього завдання, та їх вплив на продовження співпраці з клієнтом. Тривалі стосунки з клієнтом: загроз недотримання етичних принципів та вимог незалежності

1

0,5

0,5

2.2.

Політики і процедури аудиторської фірми стосовно відмови від завдання або відмови від завдання та розриву співпраці з клієнтом. Розгляд професійних, законодавчих або нормативних вимог щодо відмови від завдання чи відмови від завдання та розриву співпраці з клієнтом

1

0,5

0,5

3.

Тема 3. Передумови для проведення обов’язкового аудиту

4

2

2

3.1.

Концептуальна основа фінансового звітування та вимоги законодавства України щодо складання фінансової звітності. Концептуальні основи загального призначення. Концептуальна основа фінансового звітування, встановлена законодавчим або нормативним актом

1

0,5

0,5

3.2.

Узгодження відповідальності  управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями. Надання письмових запевнень управлінським персоналом

1

0,5

0,5

3.3.

Обмеження обсягу завдання з аудиту на етапі узгодження умов завдання

1

0,5

0,5

3.4.

Інші чинники, що впливають на прийняття завдання з аудиту

1

0,5

0,5

4.

Тема 4. Узгодження умов завдання з аудиту

4

2

2

4.1.

Лист-угода про проведення аудиту чи інші форми письмової угоди

1

0,5

0,5

4.2.

Форма та зміст листа-угоди про проведення аудиту

1

0,5

0,5

4.3.

Відповідальність управлінського персоналу за узгодження умов завдання з аудиту

1

0,5

0,5

4.4.

Питання призначення чи затвердження аудиторської фірми як незалежного аудитора клієнта з аудиту згідно законодавчих та нормативних вимог

1

0,5

0,5

5.

Тема 5. Істотні умови договору про проведення аудиту

10

5

5

5.1.

Істотні умови договору. Предмет договору про проведення аудиту та врахування вимог МСА 210 щодо мети і обсягу аудиту фінансової звітності

2

1

1

5.2.

Ціна договору (розмір і умови оплати) як істотна умова договору про проведення аудиту

2

1

1

5.3.

Строк дії договору та термін (строк) аудиторської перевірки

1

0,5

0,5

5.4.

Відповідальність аудитора та відповідальність замовника (управлінського персоналу клієнта)

1

0,5

0,5

5.5.

Умови, які мають бути узгоджені сторонами договору відповідно до вимог МСА

2

1

1

5.6.

Приклад формування договору з обов’язкового аудиту

2

1

1

6.

Тема 6. Регулярні аудити та прийняття зміни в умовах завдання з аудиту

2

1

1

6.1.

Обставини, які обумовлюють доцільність перегляду умов завдання з аудиту у випадку регулярних аудитів

1

0,5

0,5

6.2.

Вимоги змінити умови завдання з аудиту, що виникають за умов: зміни обставин, які впливають на потреби в послугах; початково неправильного розуміння характеру завдання з аудиту

1

0,5

0,5

7.

Тема 7. Додаткові положення під час прийняття завдання з аудиту

2

1

1

7.1.

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності за умови їх доповнення законодавчими або нормативними актами

1

0,5

0,5

7.2.

Аудиторський звіт, встановлений законодавчим або нормативним актом

1

0,5

0,5

 

Тестування

2

 

2

 

ВСЬОГО

40

16,5

23,5