Навчальні програми

Тренери центру

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку аудиту» з метою проведення тренінг-семінарів з удосконалення професійних знань аудиторів за програмами, затвердженими Аудиторською палатою України, та тренінг-семінарів з підготовки кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора залучає найкращих високопрофесійних тренерів України, які мають значний професійний та викладацький досвід і одночасно є компетентними практиками в сфері аудиторської діяльності. Серед них найвідомішими є:

ПІБ тренера

Програми, за якими працює тренер

Харламова Олена Вікторівна

«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності: практика застосування та актуальні зміни»

«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності»

«Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ»

«Оцінка статей фінансової звітності за справедливою вартістю відповідно до вимог МСФЗ»

«Консолідація фінансової звітності за МСФЗ»

«Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого і середнього бізнесу»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Проскура Катерина Петрівна

«Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторських завдань»

«Методика і організація надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань  оподаткування

Кузуб Олександр Анатолійович

«Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»

«Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги»

«Прийняття клієнтів з аудиту чи нових завдань з аудиту та узгодження умов завдань з аудиту»

«Аудит фінансових інструментів»

«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань аудиту

Мирошниченко Геннадій Всеволодович

«Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»

«Прийняття клієнтів з аудиту чи нових завдань з аудиту та узгодження умов завдань з аудиту»

«Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань аудиту

Зацерковна Тетяна Миколаївна

 «Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»

«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Гонтар Людмила Василівна

«Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»

«Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги»

«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ»

Давидюк Тетяна Вікторівна

«Управлінський облік та управління ефективністю операцій та бізнесу»

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань бухгалтерського обліку (управлінського обліку)

Панченко Інна Анатоліївна

«Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторських завдань»

Ніколаєва Олена Іванівна

«Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги»

Коваленко Юлія Михайлівна

«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ»

Куреза Тетяна Василівна

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Остап’юк Наталія Анатоліївна

«Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторських завдань»