Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 26.01.2017 р. № 338/12

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«Управлінський облік та управління ефективністю операцій та бізнесу»

Перелік питань

Всього

Лекції

Практ.

1.

Огляд базових концепцій управлінського обліку і методів обліку витрат 

2

2

 

1.1.

Концепція управлінського обліку.  Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. Процес прийняття рішень. Класифікація витрат для різних цілей.  Поведінка витрат і функція витрат. Релевантні витрати. Короткострокові рішення.

2

2

 

2.

Методики калькуляції собівартості

6

2

4

2.1.

Загальні принципи калькулювання собівартості продукції. Види собівартості продукції. Структура статей калькуляції основних груп продукції. Облік статей калькуляції виробничої собівартості. Розподіл накладних витрат. Облік накладних витрат. Позаказна і контрактна система обліку витрат. Калькуляція витрат виробництва за процесами. Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат і по змінним витратам.

4

1

3

2.2.

Калькуляція собівартості за видами діяльності (ABC). Цільова калькуляція витрат. Калькуляція витрат життєвого циклу. Облік пропускної можливості.  Екологічний облік.

2

1

1

3.

Аналіз беззбитковості

4

2

2

3.1.

Точка беззбитковості, графік беззбитковості. Аналіз обмежуючих факторів. Лінійне програмування. Взаємовідносини витрат прибутку обсягу продажів. Аналіз беззбитковості декількох продуктів.

4

2

2

4.

Методи прийняття управлінських рішень

4

2

2

4.1.

  Використання релевантних і умовних витрат. Маржинальний дохід і релевантні витрати. Визначення ціни реалізованої продукції і прийняття рішення щодо асортименту.

2

1

   

1

4.2.

Рішення про власне виробництво або закупівлю. Оцінка пропозицій. Обмежуючи чинники.  Ціноутворення. Ризик і невизначеність при прийнятті рішень.

2

1

1

5.

Система бюджетування та контролю діяльності

8

3

5

5.1.

Роль бюджетування на підприємстві та види бюджетів. Структура бюджету підприємства. Характеристика окремих бюджетів.

 Технологія складання бюджету підприємства.  Методи контролю за виконанням бюджетів, гнучкий бюджет. Кількісний аналіз в бюджетуванні. Нормативний метод калькуляції собівартості.

 

4

1

3

5.2.

Визначення відхилень підконтрольних показників, фактичних від планових. Причини виникнення і взаємозв'язок відхилень. Аналіз відхилень за матеріалами: відхилення по структурі і відхилення виробництва. Аналіз відхилень по виручці: відхилення по структурі і відхилення за кількістю.

2

1

1

5.3.

Оцінка результатів діяльності і поведінкові аспекти. Контроль зі зворотним зв'язком і попереджуючий контроль. Поведінкові питання в бюджетуванні. Участь в процесі бюджетування. Бюджети і мотивація.

2

1

1

6.

Управління ефективністю та контроль

8

3

5

6.1.

Інформаційні системи управління ефективністю.  Джерела управлінської інформації. Управлінські звіти.

Методи управління витратами (Система "точно в строк" (JIT), Теорія обмежень (ТОС), Облік продуктивності процесу (ТА), Управління витратами за методом кайзен, Комплексне управління якістю (TQM), Витрати на якість і звіти про витрати на забезпечення якості, Реінжиніринг бізнес-процесів, Ланцюжок створення вартості (цінності), Управління ланцюжками поставок, Аутсорсинг, Партнерство, матеріальне стимулювання і спільна участь у прибутку).

2

1

1

6.2.

Управління по видам діяльності (АВМ), Пряма рентабельність продукту (DPP), Аналіз рентабельності по покупцям (СРА), Рентабельність каналів розподілу, Аналіз рентабельності за видами діяльності.

2

1

1

6.3.

Оцінки результатів діяльності приватного підприємства. Оцінка діяльності підприємства з декількома підрозділами, трансферне ціноутворення.

Оцінка результатів діяльності некомерційної організації і державного сектора.

Оцінка впливу зовнішніх факторів і поведінкові аспекти.

4

1

3

7.

Прийняття інвестиційних рішень

6

2

4

7.1.

Метод дисконтування грошових потоків в оцінці інвестицій. Прийняття рішень з урахуванням податків і інфляції.

3

1

2

7.2.

Додаткові аспекти прийняття інвестиційних рішень. Вплив чинника невизначеності і ризику на моделі прийняття рішень.

3

1

2

8.

Тестування

2

 

2

 

Всього

40

16

24